ไร่เคียงน้ำ
ไร่เคียงน้ำ กบินทร๋บุรี
ไร่เคียงน้ำ
ผลไม้ไร่เคียงน้ำ

ยินดีต้อนรับสู่ไร่เคียงน้ำค่ะ

ไร่เคียงน้ำ กบินทร์บุรี สวนเกษตรธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ริมแควหนุมาน อินทผาลัม หม่อนมัลเบอรี่ มะเดื่อฝรั่ง มาตรฐาน GAP ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำหน่ายผลสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป น้ำผลไม้ แยม ไอศกรีม เบเกอรี่ ผ้ามัดย้อมครามธรรมชาติ 100%
 
เราเป็นเกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่มีความใฝ่ฝันอยากทำในสิ่งที่เรารัก นั่นก็คือการได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ได้ปลูกต้นไม้และพืชผักที่ปลอดสารพิษมาตรฐาน GAP และการได้เดินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อที่จะได้นำเสนอผลผลิตที่ปลอดภัย คุณภาพดีและดีต่อสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นให้มีพืชทางเลือกที่สามารถจะนำไปเพาะปลูกต่อไป
 
ผลิตผลของเราได้แก่ อินทผาลัมผลสด (Date Palm) ลูกหม่อนมัลเบอรี่ (Mulberry) และมะเดื่อฝรั่ง (Figs) นอกจากนี้เรายังได้แปรรูปผลิตผลของเราเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นน้ำผลไม้ น้ำหม่อนมัลเบอรี่พร้อมดื่ม หวานน้อย น้ำหม่อนมัลเบอรี่สกัด 100% น้ำอินทผาลัมพร้อมดื่ม หวานธรรมชาติ 100% แยมหม่อนมัลเบอรี่ ไอศกรีมมัลเบอรี่ มัลเบอรี่ทอปปิ้งผ้ามัดย้อมครามธรรมชาติ 100%
ไร่เคียงน้ำ