มัลเบอรี่ท้อปปิ้ง

    มัลเบอรี่ท๊อปปิ้ง ตราไร่เคียงน้ำ ผลิตจากผลหม่อนมัลเบอรี่ปลอดสารพิษ 100% ซึ่งปลูกด้วยวิถีอินทรีย์ของไร่เคียงน้ำ หวานน้อย ได้รับมาตรฐาน อย. ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่น