มัลเบอรี่อบแห้ง

มัลเบอรี่อบแห้ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่จากไร่เคียงน้ำ อร่อย น้ำตาลน้อย มีประโยชน์ อยากให้ลอง