แยมมัลเบอรี่

    แยมมัลเบอรี่ ตราไร่เคียงน้ำ ผลิตจากผลหม่อนมัลเบอรี่ปลอดสารพิษ 100% ซึ่งปลูกด้วยวิถีอินทรีย์ของไร่เคียงน้ำ หวานน้อย ไม่ใส่สารทำให้ข้นหนืด (เพคติน) ได้รับมาตรฐาน อย. ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่น ใช้ทาขนมปังอร่อยมากค่ะ ต้องลอง