ไอศครีมมัลเบอรี่

    ไอศครีมมัลเบอรี่ อร่อยชื่นใจ ได้รสชาติมัลเบอรี่เต็มคำ มีจำหน่ายที่ไร่เท่านั้น